REKLAMAČNÍ ŘÁD


1. OBECNÁ USTANOVENÍ

 • Na dodávané zboží je kupujícímu poskytnuta záruční doba 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od data převzetí věci kupujícím. V případě výměny výrobku v záruční době začne záruka běžet znovu od převzetí nové věci.
 • Před objednáním zboží je kupující povinen se seznámit s Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem. Závaznou objednávkou kupující stvrzuje, že je se vším obeznámen a s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami souhlasí.
 • Pro reklamaci postačuje prokazatelně doložit, že bylo zboží zakoupeno u společnosti VMBal s.r.o., např. předložit prodejní doklad (fakturu).

 • Společnost VMBal s.r.o. se bude snažit řešit s kupujícím všechny reklamace obratem, individuální dohodou k maximální spokojenosti kupujícího v souladu s platným právním řádem.

2. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 • V případě, že kupující objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.
 • Reklamace je zajišťována společností VMBal s.r.o., kupující zašle reklamované zboží (pokud možno včetně průvodního dopisu se stručným popisem vady + dokladem o pořízení zboží, případně vyplňte přiložený formulář, který je ke stažení zde) na adresu společnosti VMBal s.r.o.

 • Adresa pro uplatnění reklamace je:

          VMBal s.r.o.
          Na Svobodě 3152/80
          723 00 Ostrava – Martinov

 • Reklamaci je samozřejmě možné uplatňovat i osobně v sídle společnosti.

 • Po přijetí reklamovaného zboží zašle e-mailem společnost VMBal s.r.o. kupujícímu reklamační protokol jako potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a případně jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje.
 • Společnost VMBal s.r.o. rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od obdržení reklamace.

3. ROZSAH ZÁRUKY

 • Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

 • Jde-li o věci použité, neodpovídá společnost VMBal s.r.o. za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

 • Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky a návod na obsluhu zboží (je-li přiložen) a následně se těmito informacemi důsledně řídit.

 • Na vady způsobené nesprávným použitím výrobku, v rozporu s návodem k použití se záruka nevztahuje.

4. ŘEŠENÍ REKLAMACE UPLATNĚNÉ KUPUJÍCÍM

 • Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude tato bezplatně, včas a řádně odstraněna, a společnost VMBal s.r.o. vadu bez zbytečného odkladu odstraní. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

 • Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, pokud se stejná vada projeví potřetí.

 • Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu zboží, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

 • V průběhu reklamačního řízení se může kupující kdykoliv informovat o průběhu reklamace u společnosti VMBal s.r.o. na tel. čísle +420 596 110 091 nebo na e-mail: obchod@vmbal.cz

5. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 • Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30 ti dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má kupující právo na výměnu zboží za stejné nové bez vady, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou zboží a odstoupením od smlouvy náleží kupujícímu.

 • Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (zejména náklady na dopravu reklamovaného zboží do společnosti VMBal s.r.o.).

 • Po ukončení reklamačního řízení zašle společnost VMBal s.r.o. Reklamační protokol s popisem a potvrzením o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení